1 2 3 4 5

Čmeláci

1

Třída se nachází v přízemí mateřské školy a její kapacita je určena pro 12 dětí.
Připomíná spíše malý byt, a proto v ní panuje přátelská atmosféra a partnerský přístup. Děti jsou citlivě vedeny k respektu a k úctě nejen k sobě, ale také k druhým, k dospělým a k prostředí, které je obklopuje.
Respektujeme individuální a věkové zvláštnosti každého dítěte a menší počet dětí nám to umožňuje naplňovat.
Zaměřujeme se na všestrannou přípravu dětí pro vstup do základní školy, k čemuž využíváme sešity předškoláků a různá centra aktivit, jako je koutek „školáci“.
Využíváme logopedický kout, který se nachází při naší třídě, kde rozvíjíme komunikační schopnosti dětí a jazykové dovednosti.
Menší prostory třídy, které neumožňují větší pohybové aktivity, kompenzujeme v našem relaxačním a tělovýchovném centru, který se nachází v chodbě před třídou, kde děti rozvíjí své pohybové schopnosti.
Při práci s dětmi začleňujeme i prvky alternativní pedagogiky např. Montessori pedagogika a Začít spolu.
Společně s dětmi pracujeme na environmentálních projektech a podporujeme v dětech každodenní kontakt s přírodou. K tomu využíváme přírodní zahradu a koutek se záhony, kde každoročně realizujeme zahradnické projekty.
Děti v naší třídě mají také možnost pracovat při vzdělávacích aktivitách s digitální technologiemi (interaktivní tabule, notebooky se vzdělávacími programy, mikroskopy, mluvící skřipce, robotická včela Bee bot ad.).
Do naší třídy mohou být zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami.