1 2 3 4 5

O nás

Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848 zahájila svůj provoz v roce 1987. Moderní budova se nachází nedaleko náchodského zámku na severním svahu a je součástí plhovského sídliště.

Budova má 2 podlaží. V každém se nachází 2 třídy, v přízemí je malá třída s 12 dětmi. Třídy jsou prosluněné a prostorné, vybavené centry aktivit a nábytkem odpovídajícím antropometrickým požadavkům. Slouží jako herny, jídelny i ložnice. Součástí školy je školní jídelna. Okolí školy tvoří přírodní zahrada, která je vybavena tvořivými koutky s dřevěnými prvky a kovovými skluzavkami i kuličkovými dráhami. Součástí zahrady je velké kameniště a pískoviště pro tvoření z přírodnin, zenové divadlo a proutěná obydlí, hmyzí hotely a kamenná kuchyňka. U budovy školy je dráha pro dopravní výchovu. Škola je v blízkosti lesa a zámeckého parku, čehož využíváme pro pobyty venku i jiné výchovně vzdělávací činnosti.


Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a zaměřuje se na environmentální výchovu a výchovu ke zdraví. Naším hlavním cílem je, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání.


Snahou všech je vytvořit bezpečné a klidné prostředí, ve kterém panuje pohoda a dobrá nálada. U dětí podporujeme sebedůvěru, toleranci a úctu k ostatním. Nedílnou součástí života MŠ jsou školní tradice, které jsou zdrojem velkého citového uspokojení dětí i všech ostatních.


Zapsané dětí jsou rozděleny do pěti tříd s názvy Čmeláci, Berušky, Koťata, Krtci a Veverky.

TřídaUčitelkaŠkolní asistent/asistent pedagoga
Čmeláci Mgr. Zuzana Uhlířová, DiS.
Dita Králíčková
Barbora Čapková
Berušky Bc. Kateřina Kastnarová
Mgr. Vendula Drašnarová
Jarmila Štěpánová
Lucie Hanušová
Koťata Michaela Baierová
Claudia Matysková, DiS.
Jarmila Štěpánová
Olga Burešová
Krtečci Jitka Dostálová
Bc. Kristýna Kozáková
Kristýna Macková
Veverky Martina Škodová
Ivana Švandová

Zaměstnanci

Ředitelka

Mgr. Zuzana Uhlířová, DiS.

Zástupkyně

Mgr. Vendula Drašnarová

Učitelky

Michaela Baierová
Jitka Dostálová
Bc. Kateřina Kastnarová
Bc. Kristýna Kozáková
Dita Králíčková
Claudie Matysková, DiS.
Martina Škodová
Jarmila Štěpánová
Ivana Švandová

Asistenti pedagoga, školní asistenti

Olga Burešová
Barbora Čapková
Lucie Hanušová
Kristýna Macková

Uklízečky

Marcela Dostálová
Hana Izachová
Sylvie Lukačevičová
Lenka Wernerová

Vedoucí školní jídelny

Věra Andrlová

Kuchařky

Šárka Nováková
Mirka Vlčková

Údržbář

Miroslav Rompotl