1 2 3 4 5

O nás

Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848 zahájila svůj provoz v roce 1987. Moderní budova se nachází nedaleko náchodského zámku na severním svahu a je součástí plhovského sídliště.

Budova má 2 podlaží. V každém se nachází 2 třídy, v přízemí je malá třída s 12 dětmi. Třídy jsou prosluněné a prostorné, vybavené hracími koutky a nábytkem odpovídajícím antropometrickým požadavkům. Slouží jako herny, jídelny i ložnice. Součástí školy je školní jídelna. Okolí školy tvoří zahrada, která je vybavena dvěma pískovišti, dřevěnými průlezkami a skluzavkami. Škola je v blízkosti lesa a zámeckého parku, čehož využíváme pro pobyty venku i jiné výchovně vzdělávací činnosti.


Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a zaměřuje se na environmentální výchovu a výchovu ke zdraví. Naším hlavním cílem je, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání.


Snahou všech je vytvořit bezpečné a klidné prostředí, ve kterém panuje pohoda a dobrá nálada. U dětí podporujeme sebedůvěru, toleranci a úctu k ostatním. Nedílnou součástí života MŠ jsou školní tradice, které jsou zdrojem velkého citového uspokojení dětí i všech ostatních.


Děti jsou zařazeny v heterogenních skupinách dle přání rodičů, na jejich přání byla zřízena i třída předškoláků. Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ, tj. při všech činnostech. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně, hravými činnostmi. Respektujeme pravidla předškolního vzdělávání.


Školní vzdělávací program nese název: Za vším hledej slunce! O momentálním stavu dětí se dozvíte na stránce . Seznam zaměstananců najdete na stránce . Přečíst si můžete také náš koncept rozvoje.