1 2 3 4 5

Projekty školy

Malý zahradník

Mateřská škola je pilotní školou tohoto projektu, do něhož je již nyní zapojeno přes 24 mateřských škol v ČR.

Mrkvička

Naše mateřská škola je v síti škol se zájmem o environmentální výchovu a vzdělávání (EVVO), každoročně se prezentuje svými projekty na konferenci „Kapradíčko“.

Se Sokolem do života

Projekt pro předškoláky zaměřený na pohybovou gramotnost.