1 2 3 4 5

Projekty školy

Malý zahradník

Mateřská škola je pilotní školou tohoto projektu, do něhož je již nyní zapojeno přes 24 mateřských škol v ČR.

Mrkvička

Naše mateřská škola je v síti škol se zájmem o environmentální výchovu a vzdělávání (EVVO), každoročně se prezentuje svými projekty na konferenci „Kapradíčko“.

Se Sokolem do života

Projekt pro předškoláky zaměřený na pohybovou gramotnost.

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

Projekt rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a drobného elektrozařízení.