1 2 3 4 5

Projekty školy

Ráj pro děti

Projekt je financován fondem MŽP a městem Náchod. Nová zahrada je přírodní školní zahradou a od 1. 1. 2015 slouží jako učební pomůcka k rozvoji našich dětí.

Malý zahradník

Mateřská škola je pilotní školou tohoto projektu, do něhož je již nyní zapojeno přes 24 mateřských škol v ČR.

Bezpečná školka

Projekt se zaměřením na bezpečnost dětí a primární prevenci.

Mrkvička

Naše mateřská škola je v síti škol se zájmem o environmentální výchovu a vzdělávání (EVVO), každoročně se prezentuje svými projekty na konferenci „Kapradíčko“.

Pracujeme spolu u jednoho stolu

Projekt s využitím dotace Královéhradeckého kraje. V prostorách školy byla vybudována tvořivá dílna, která slouží ke každodenním pracovním i výtvarným činnostem nejenom dětí, ale i rodičů. Také k realizaci našich společných vzdělávacích projektů.

Logochvilky pro pusinky

Projekt slouží k systematickému začleňování logopedických cvičení do třídních programů. Ke každodenní práci s dětmi v oblasti mluvní průpravy a logopedie.

Mluvní průprava Doc. Václava Martince

Vzdělávací projekt pro pedagogické zaměstnance, který podporuje oblast rétoriky a hlasové průpravy u učitelů s dopadem na mluvní průpravu u dětí.

Ferda mravenec

Projekt se zabývá profesním rozvojem učitelek mateřských škol se zaměřením na polytechnickou výchovu.