1 2 3 4 5

Projekty školy

Malý zahradník

Mateřská škola je pilotní školou tohoto projektu, do něhož je již nyní zapojeno přes 24 mateřských škol v ČR.

Bezpečná školka

Projekt se zaměřením na bezpečnost dětí a primární prevenci.

Mrkvička

Naše mateřská škola je v síti škol se zájmem o environmentální výchovu a vzdělávání (EVVO), každoročně se prezentuje svými projekty na konferenci „Kapradíčko“.

Logochvilky pro pusinky

Projekt slouží k systematickému začleňování logopedických cvičení do třídních programů. Ke každodenní práci s dětmi v oblasti mluvní průpravy a logopedie.

Skutečně zdravá škola

Je projekt podporovaný MŠMT a MZ. Naše mateřská škola naplňuje kritéria tohoto projektu zejména v oblastech kvality stravování, kultury stolování, vzdělávání o jídle. Zařazujeme potraviny sezónní od dodavatelů a pěstitelů ze svého okolí. Jídlo, které podáváme dětem, neobsahuje žádné nežádoucí přísady a minimalizujeme používání polotovarů. Učíme děti poznávat zdroje potravin, pěstujeme na zahrádce, poznáváme práci farmářů. Využíváme pro úklid ekologické mycí prostředky.
Naším cílem je získání bronzového certifikátu.