1 2 3 4 5

Zájmové činnosti

Angličtina

Seznamování s jazykem formou hry. Kroužek vedou paní učitelka Roušarová a Králíčková,
čtvrtek 15:00 - 15:45.

Sboreček

Hudebně pohybová výchova, prezentace na veřejnosti, vystoupení pro seniory a rodiče, účast na hudebních festivalech. Vedou paní učitelky Dana Roušarová a Bc. Kateřina Kastnarová,
úterý 15:00 - 15:45.

Tvořivá dílna

Kroužek Tvořivá dílna, pod vedením učitelky Petry Beránkové,
každou sudou středu od 14:30 do 15:45 hodin

Kroužek IT

Kroužek IT pod vedením Ivy Švandové seznamuje děti s činností na interaktivní tabuli a dalšími digitálními technologiemi. Probíhá ve třídě Veverek
každé liché pondělí od 15:00 do 15:45.