1 2 3 4 5

Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848

Vítejte, na našem webu se můžete dozvědět něco o nás, našich třídách, můžete prohlížet fotografie, stahovat dokumenty a kontaktovat nás. Přejeme Vám na stránkách příjemný pobyt!

POZOR!

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola od 20. 3. 2020 přerušila provoz, je do odvolání uzavřena.
Rada města usnesením 72/1691/20 ze dne 18. 3. 2020 bere na vědomí přerušení provozu Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848.
Zákonní zástupci, kteří potřebují umístit děti do Mateřské školy mohou kontaktovat Mateřskou školu, Náchod, Alšova 952 ( tel.: 491 423 413, 602 413 453).
Vaše dítě bude přijato do této mateřské školy po dobu uzavření naší mateřské školy – na dobu určitou.

Pokud se tak rozhodnete napište nám na: msplhov@msplhov.cz, oskenujeme vám evidenční list s potvrzením o očkování vašeho dítěte, který přinesete s vyplněnou přihláškou do MŠ Alšova.

Informace k Žádosti o ošetřovné

Pokud potřebujete potvrdit Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let, máte dvě možnosti:
1. Pošleme vám ji oskenovanou e-mailem (podepsanou s razítkem MŠ)
2. Vytisknete si ji a přijdete do MŠ pro podpis a razítko (návštěvu MŠ si musíte předem domluvit přes e-mail)
V obou případech nám napište na e-mail: msplhov@msplhov.cz, kde se domluvíme na společném postupu.

  • Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let při uzavření školského zařízení
    zadost-o-osetrovne.rtf

Školné

Úplata za vzdělávání za měsíc březen 2020 byla snížena na 180 Kč a za měsíc duben bude v nulové výši. Přeplatky budou vráceny na účty při vyúčtování na konci školního roku.

Poděkování

Děkujeme za ochotu a pomoc Městu Náchod, rodičům za vstřícnost v takto nelehké situaci. Přejeme všem hodně sil a zdraví, těšíme se až to bude za námi a opět se spolu setkáme ve školce.
Mgr. M.Trejtnarová, ředitelka MŠ
19. 3. 2020, Mgr. M.Trejtnarová, ředitelka MŠ

Aktuální informace k zápisu do MŠ 2020/2021

Pro školní rok 2020/2021 nabízíme až 37 volných míst.

Seznamte se s tím, čemu se v mateřské škole věnujeme

Zveme Vás na návštěvu do naší školky:
Aktivity s využitím digitálních technologií v MŠ:

Projekty a partneři školy

Informace o probíhajícím projektu Šablony pro MŠ Havlíčkova, Náchod:
Mateřská škola je pilotní školou projektu Malý zahradník s AGRO CS, který podporuje zahradnické činnosti dětí předškolního věku, více na www.malyzahradnik.cz.

GDPR v naší MŠ

Informace ohledně GDPR naleznete v tomto dokumentu:


Aktuální akce

Omezení provozu

Publikováno 12.3.2020 16:31

Žádáme rodiče, kteří mají tu možnost nechat si děti doma, aby tak učinili. Od pondělí 16. 3. 2020 bude omezen provoz mateřské školy a některé třídy budou uzavřeny. Mateřská škola bude otevřena zejména pro děti, jejichž rodiče nemají jinou možnost. To platí i pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání (budou omluveny z docházky). Pokud nastane změna (uzavření všech MŠ v Náchodě), poskytneme vám informace včas.

Mgr. M.Trejtnarová ředitelka MŠ

Informace Strava.cz

Publikováno 27.5.2016 19:28

Odhlašovat stravu dětí můžete na stránkách www.strava.cz, nebo telefonicky na 491 427 248.
Odhlášení stravy nesouvisí s omluvením dítěte z docházky. Stále platí, že nepřítomnost dítěte v mateřské škole musíte hlásit učitelkám ve svých třídách nebo vedoucí školní jídelny (dle řádu školy).

Informace o dalších akcích se dozvíte na stránce Akce.