1 2 3 4 5

Zájmové činnosti

Angličtina

Seznamování s jazykem formou hry. Kroužek vedou paní učitelka Roušarová a Králíčková, čtvrtek 15:00 - 15:45.

Sboreček

Hudebně pohybová výchova, prezentace na veřejnosti, vystoupení pro seniory a rodiče, účast na hudebních festivalech. Vedou paní učitelky Roušarová a Štěpánová, úterý 15:00 - 15:45.

Tvořivá dílna

Kroužek Tvořivá dílna, pod vedením učitelky Petry Beránkové, každou sudou středu od 14:30 do 15:45 hodin

Flétnička

Nácvik hry na zobcovou flétnu nabízíme dětem v odpoledních hodinách ve dvou skupinách. Kroužek vede paní učitelka Lucie Dobešová každou druhou středu v měsíci (liché týdny).

Kroužek IT

Kroužek IT pod vedením Ivy Švandové seznamuje děti s činností na interaktivní tabuli a dalšími digitálními technologiemi. Probíhá ve třídě Veverek každé liché pondělí od 15:00 do 15:45.