1 2 3 4 5

Koťata

1

Třída Koťata je smíšená pro děti ve věku 3-5 let s rozšířenou výukou angličtiny.
Máme vypracovaný třídní plán v češtině i angličtině v souladu se školním vzdělávacím plánem.
Angličtina nás baví, učíme se formou her, písniček, říkadel, obrázků, poslechů
a pracovních listů.

Naše třída je rozdělena do několika center aktivit, která rozvíjí představivost a fantazii dítěte, nabízí
množství podnětů k všestrannému rozvoji a kde prožívají každodenní radosti z tvořivého hraní a různých
námětových her. Tyto centra postupně rozšiřujeme.

V naší třídě se rádi věnujeme environmentálním činnostem, díky kterým se učíme vážit si přírody, souznít
s ní a odměnou jsou nám plody, které ochutnáváme a zpracováváme. Pečujeme o svůj vlastní záhonek,
kde pozorujeme bylinky, ale i různé druhy zeleniny. Ve třídě se staráme o květiny.

Máme rádi hudbu, zpíváme s klavírem, tančíme a hrajeme na dětské Orffovy nástroje.
Připomínáme si naše tradice, slavíme svátky naše i ty anglické a užíváme si to!
Dvakrát ročně připravujeme setkání s rodiči, připravujeme pro ně vystoupení, aby viděli,
co už umíme a jak jsme šikovní.

Učíme se hrou, pomáháme mladším dětem, aby si u nás co nejdříve zvykly.

Heslo naší třídy je: Všechno se dá vyřešit! Nikdo není dokonalý, ale každý je jedinečný!
A krédem Koťátek je spokojenost, klid, kamarádství, bezpečí a spolupráce.