1 2 3 4 5

Berušky

1

Třídu Berušek navštěvují děti ve věku 3.-5. let. Třída se nachází v prvním poschodí s přímým
vstupem na školní zahradu s výhledem do zeleně. Děti jsou tak neustále v kontaktu s přírodou,
pozorují vše, co se mihne na naší přírodní zahradě, pozorují zvířata.

Prostor se skládá ze třídy, herny a ložnice s lehátky. Děti mohou rozvíjet svoji hru
v jednotlivých centrech aktivit, kde je nabízen dostatek podnětů a věkově přiměřených
didaktických her a stavebnic. Mohou rozvíjet hru v kuchyňce, koutku s dopravou a stavitelství
nebo na farmě. Věnujeme se také výtvarným a pracovním aktivitám, hudebně pohybové
činnosti jsou zařazovány několikrát denně.

Učitelky podporují pravidla zdravého životního stylu každodenním pobytem venku,
dodržováním pitného režimu a odpočinku. Činnosti dětí se odvíjí od jejich věku a možností.
Převažuje pohyb, zpěv, rytmická říkadla, krátké vyprávěné pohádky a prstové hříčky. Cíleně
se vzdělávání dětí v této třídě zaměřuje na rozvoj slovní zásoby a schopnost komunikovat.

Již od nástupu do mateřské školy se děti postupně adaptují na nové prostředí, učí se zvládat
odloučení od rodiny a učí se sebeobsluze.

Kolektiv zaměstnanců třídy Berušek společně vytváří prostředí plné klidu, pohody, se
vzájemnou podporou vztahů s dětmi, i rodiči dětí.