1 2 3 4 5

Veverky

1

„Dítě není nádoba, kterou je výchovou třeba naplnit, ale květina, kterou má naše výchova zušlechtit“
Jsme Veverky a celým školním rokem nás provází náš kamarád lesní skřítek Viki. Bydlíme pod střechou v prosluněné třídě, ve které cvičíme, hrajeme si, tvoříme, seznamujeme se s digitálními technologiemi a angličtinou. Jsme vedeny k samostatnosti a pomocí prožitkového a zprostředkovaného učení se intenzivně připravujeme na vstup do 1. třídy ZŠ. Otužujeme se nejen sportem i v přírodním prostředí, rády cestujeme a poznáváme nové věci. Podílíme se na různých projektech, zapojujeme se do pěstitelských prací na školní zahradě. Snažíme se vytvářet pohodové i podnětné a přátelské prostředí.