1 2 3 4 5

Veverky

1

„Dítě není nádoba, kterou je výchovou třeba naplnit, ale květina, kterou má naše výchova zušlechtit“ je
motto třídy.

Třídu Veverek najdete až pod střechou. Místnosti jsou však krásně prosluněné, rozdělené do center
aktivit, kde děti mohou tvořit, pozorovat a bádat, rozvíjet hru s kamarády a další podněty, které vedou
k celkovému rozvoji dětí. Zadní místnost slouží dětem jako herna s možností různých pohybových aktivit,
ale i jako prostor ke krátkému odpočinku na přenosných matracích.

Třídu navštěvují předškoláci a děti s odkladem školní docházky, a proto je práce s dětmi zaměřená
především na přípravu pro zdárný vstup dětí do ZŠ. K výchovně-vzdělávacím aktivitám je využíváno
množství různých forem a metod práce, které rozvíjí přirozenost dítěte ve všech oblastech a
gramotnostech.

Pracujeme i s digitálními technologiemi, interaktivní tabulí, programujeme včelky BeeBoty a
seznamujeme se s novými IT aktivitami a pomůckami.

Děti seznamujeme i se základy anglického jazyka.

Vedeme děti k samostatnosti, k poznávání a ochraně přírody, ke zdravému způsobu života, pohybu ve
třídě i venku.