1 2 3 4 5

Krtečci

1

Třída Krtků se nachází ve druhém poschodí budovy mateřské školy. Prostor této třídy je prosluněný a barevně laděný do přírodních tónů. Jednotlivé místnosti jsou situovány do klidné části školní zahrady a jsou vybaveny novým nábytkem. Součástí je umývárna a šatna dětí pro 24 – 28 dětí od 3 let.
Prostor třídy se skládá z ložnice, herny a třídy se stoly, kde se děti věnují stolování, ale také vyrábí a tvoří umělecká díla v ateliéru. Součástí třídy je centrum objevů a pokusů, didaktické a konstruktivní hry i materiály. U okna z malé pozorovatelny mohou děti sledovat život na školní zahradě, kterou navštěvují nejen ptáci, ale také veverky.
Herna je vybavena centry aktivit, kde se věnujeme námětovým hrám Na domácnost a Na řemesla, rozvíjíme hru Na hospodáře. Nechybí zde pestrá nabídka didaktických her, společenských her a manipulačních stavebnic i skládaček. Součástí herny je logopedický koutek, kde se věnujeme řečovým cvičením, zejména dechovým a artikulačním, rozvoji slovní zásoby.
Prostor ložnice nám slouží nejen k odpočinku na poduškách, ale také ke hrám v dopravním koutku, stavění z velkých dřevěných kostek, dramatizaci. Klidová část je zaměřena na relaxaci a odpočinek, čtení a prohlížení knih. Součástí je také digitální koutek s pestrou škálou digitálních pomůcek a IT aktivit.
Třídní vzdělávací program této třídy je zaměřen na environmentální vzdělávání s využitím digitálních pomůcek, zaměřujeme se na rozvoj všech gramotností u dětí předškolního věku. Sportovní aktivity prokládáme relaxací a jógou. Metody a formy vzdělávání vychází z moderních trendů v předškolní pedagogice. Vedeme děti k samostatnosti, toleranci a odpovědnosti. Zařazujeme kooperaci ve skupinách, vrstevnické učení, komunitní i reflexní kruh. Společně hodnotíme a sledujeme osobní rozvoj každého dítěte – zakládáme dětská portfolia. Pro rodiče a děti pořádáme několikrát ročně společná setkávání a výlety. Společně pečujeme o naši přírodní školní zahradu.