1 2 3 4 5

Krtečci

1

Třída Krtků se nachází ve druhém poschodí budovy mateřské školy. Prostor této třídy je
prosluněný a barevně laděný do přírodních tónů. Jednotlivé místnosti jsou situovány do
klidné části školní zahrady a jsou vybaveny novým nábytkem. Součástí je umývárna a šatna
pro 24 – 28 dětí od 3 let.

Prostor třídy se skládá z ložnice, herny a třídy se stoly, kde se děti věnují stolování, ale také
vyrábí a tvoří umělecká díla v ateliéru. Součástí třídy je centrum objevů a pokusů, didaktické
a konstruktivní hry i materiály. U okna z malé pozorovatelny mohou děti sledovat život na
školní zahradě, kterou navštěvují nejen ptáci, ale také veverky.

Herna je vybavena centry aktivit, kde se věnujeme námětovým hrám Na domácnost a Na
řemesla, rozvíjíme hru Na hospodáře. Nechybí zde pestrá nabídka didaktických her,
společenských her a manipulačních stavebnic i skládaček. Děti mohou využít k řečovým
cvičením, dechovým i artikulačním logozrcadlo, u kterého se nejenom hrovým způsobem
napomáhá správnému vývoji řeči, ale rozvíjí i slovní zásobu.

Prostor ložnice nám slouží nejen k odpočinku na poduškách, ale také ke hrám v dopravním
koutku, stavění z velkých dřevěných kostech, dramatizaci. Klidová část je zaměřena na
relaxaci a odpočinek, čtení a prohlížení knih. Součástí je také digitální koutek s pestrou
škálou digitálních pomůcek a IT aktivit. Tyto dovednosti se upevňují i prostřednictvím
interaktivní tabule, která má mnohá využití ke vzdělávání dětí.

Třídní vzdělávací program této třídy je zaměřen na environmentální vzdělávání s využitím
digitálních pomůcek, zaměřujeme se na rozvoj všech gramotností u dětí předškolního věku.
Sportovní aktivity prokládáme relaxací a jógou. Metody a formy vzdělávání vychází
z moderních trendů v předškolní pedagogiky. Vedeme děti k samostatnosti, toleranci a
odpovědnosti. Zařazujeme kooperaci ve skupinách, vrstevnické učení, komunikační i
reflexivní kruh. Společně hodnotíme a sledujeme osobní rozvoj každého dítěte – zakládáme
dětská portfolia. Pro rodiče a děti pořádáme několikrát ročně společná setkávání a výlety.
Společně pečujeme o naší přírodní školní zahradu.