1 2 3 4 5

Koťata

1

Třída Koťata je smíšená pro děti ve věku 3-5 let s rozšířenou výukou angličtiny.
Máme vypracovaný třídní plán v češtině i angličtině v souladu se školním plánem.
Angličtina nás baví, učíme se formou her, písniček, říkadel, obrázků, poslechů
a pracovních listů.
Hrajeme si a pracujeme v centrech aktivit, která jsou připravená ve třídě, v herně i na ložnici
a umožňují nám všestranně se rozvíjet.
Rádi pěstujeme bylinky na našem záhonku, sušíme je a ochutnáváme z nich čaje.
Množíme fialky, které pak rozdáváme jako dárečky a staráme se o květiny v naší třídě.
Máme rádi hudbu, zpíváme s klavírem, tančíme a hrajeme na dětské orfovské nástroje.
Připomínáme si naše tradice, slavíme svátky naše i ty anglické a užíváme si to!
Dvakrát ročně připravujeme setkání s rodiči, připravíme pro ně vystoupení, aby viděli,
co už umíme a jak jsme šikovní.
Chráníme přírodu, máme vytvořená pravidla s piktogramy, podle kterých se řídíme při
pobytu venku.
Učíme se hrou, pomáháme mladším dětem, aby si u nás co nejdříve zvykly.
Heslo naší třídy je: Všechno se dá vyřešit. Nikdo není dokonalý, ale každý je jedinečný!
A krédem Koťátek je spokojenost, klid, kamarádství, bezpečí a spolupráce.