1 2 3 4 5

Berušky

1

Třídu Berušek navštěvují nejmladší děti naší mateřské školy v počtu 24 dětí. Třída se nachází v prvním poschodí s přímým vstupem na školní zahradu s výhledem do zeleně. Děti jsou tak neustále v kontaktu s přírodou, pozorují vše, co se mihne na naší přírodní zahradě.
Prostor se skládá ze třídy, herny a ložnice s lehátky. Děti mohou rozvíjet svoji hru v jednotlivých centrech aktivit, kde je nabízen dostatek podnětů a věkově přiměřených didaktických her a stavebnic. Mohou rozvíjet hru v kuchyňce, koutku s dopravou a stavitelství nebo na farmě. Věnujeme se také výtvarným a pracovním aktivitám, hudebně pohybové činnosti jsou zařazovány několikrát denně.
Učitelky podporují pravidla zdravého životního stylu každodenním pobytem venku, dodržováním pitného režimu a odpočinku. Činnosti dětí se odvíjí od jejich věku a možností. Převažuje pohyb, zpěv, rytmická říkadla, krátké vyprávěné pohádky a prstové hříčky. Cíleně se vzdělávání nejmladších dětí v této třídě zaměřuje na rozvoj slovní zásoby a schopnost komunikovat.
Již od nástupu do mateřské školy se děti postupně adaptují na nové prostředí, učí se zvládat odloučení od rodiny a učí se sebeobsluze.
Kolektiv zaměstnanců třídy Berušek společně vytváří prostředí plné klidu, pohody s podporou vztahů s rodiči a dětmi.