1 2 3 4 5

Koncept rozvoje,
jakou cestou se chceme dát

Naše mateřská škola je plná sluníčka, které nám od samého rána prosvětluje naše třídy. Světlo a teplo nám rozdává po celý den a pod jeho paprsky si hrajeme a objevujeme svět. Bez slunce by nebylo života, a tak jej hledáme za vším, co nás obklopuje. Učíme děti poznávat nejen sebe, druhé, ale i přírodu, jejíž jsme součástí.

To, že je člověk součástí přírody, víme již od pradávna. Dnešní civilizovaná doba však člověka vede spíše cestou, která se přírodě vzdaluje. Již od narození je dítě obvykle uzavíráno do světa dospělých, teprve později se seznamuje s druhými a okolím. Každý rodič se snaží dát dítěti vše, co potřebuje, uspokojit jeho základní potřeby. Avšak mnoho z nich opomíjí, že součástí těchto potřeb by měla být potřeba sounáležitosti s přírodou. Neupírejme od počátku života dětem přímý kontakt s přírodou, učme děti pozorovat, vnímat, objevovat a prožívat přírodu. Vždyť všichni jsme její součástí a hlavně ona je součástí každého z nás.

Naše mateřská škola je školou, která plní funkci předškolního vzdělávání. Tvorba školního vzdělávacího programu vychází z podmínek, které se za posledních deset let výrazně změnily. Budova školy prošla rekonstrukcí a již několik let slouží ke vzdělávání dětí přírodní školní zahrada s velkým množstvím center aktivit. Práci s přírodninami, relaxaci a hry, péče o záhony a rostliny máme k dispozici po celý den. Naše zahrada je plná života a my jsme v ní rádi. V budoucnu chceme více využívat zahradu ve spojení s projektem Zdravá mateřská škola. Prozkoumat její biodiverzitu a více ji využívat i pro společná setkávání s rodiči i veřejností. Vybavit ji dalšími centry, mobiliářem, pomůckami.

Naší snahou je využívat společné prostory školy ke vzdělávání dětí. Tak vznikl koutek Malého zahradníka, knihovna pro rodiče i veřejnost. Dále chceme využívat i prostorné chodby k podobným aktivitám a projektům.

Plánujeme zapojení do projektů EU, dotačních programů KÚ KHK a projektů Zdravé mateřské školy či EVVO Sever HK. Získávat tak zdroje pro tvorbu podnětného prostředí a zlepšování podmínek pro vzdělávání. Tím nabízet kvalitní vzdělávání také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, abychom je co nejlépe připravili na zdárný vstup do života.

Součástí našeho programu by měla být motivace nejen dětí, ale i jejich rodin a celého kolektivu zaměstnanců mateřské školy. Chceme společně diskutovat, hodnotit a plánovat, vytvářet společné programy, akce, setkání. Společně se podílet na chodu mateřské školy.