1 2 3 4 5

Koncept rozvoje,
jakou cestou se chceme dát

Naše mateřská škola je plná sluníčka, které nám od samého rána prosvětluje naše třídy. Světlo a teplo nám rozdává po celý den a pod jeho paprsky si hrajeme a objevujeme svět. Bez slunce by nebylo života, a tak jej hledáme za vším, co nás obklopuje. Učíme děti poznávat nejen sebe, druhé, ale i přírodu, jejíž jsme součástí.

To, že je člověk součástí přírody, víme již od pradávna. Dnešní civilizovaná doba však člověka vede spíše cestou, která se přírodě vzdaluje. Již od narození je dítě obvykle uzavíráno do světa dospělých, teprve později se seznamuje s druhými a okolím. Každý rodič se snaží dát dítěti vše co potřebuje, uspokojit jeho základní potřeby. Avšak mnoho z nich opomíjí, že součástí těchto potřeb by měla být potřeba sounáležitosti s přírodou. Neupírejme od počátku života dětem přímý kontakt s přírodou, učme děti pozorovat, vnímat, objevovat a prožívat přírodu. Vždyť všichni jsme její součástí a hlavně ona je součástí každého z nás.

Naše mateřská škola je běžnou mateřskou školou, která plní funkci předškolního vzdělávání. Doposud byla tvorba školního vzdělávacího programu směrována k podpoře zdraví u dětí navštěvujících naší mateřskou školu. Do budoucna chceme jít cestou větší otevřenosti. Chceme se více otevřít přírodě a okolí a pustit více přírodu do mateřské školy. Již teď jsme s dětmi každý den v lese nad naší školkou, v zámeckém parku, na lukách a pasekách v okolí. Rádi bychom více využívali školní zahrady, která je v současnosti málo podnětná a nevyhovuje hrám dětí. Chceme proto s pomocí partnerů a spolupracovníků i rodičů, vybudovat zahradu plnou života, ve které by děti nacházely dostatek podnětů k tvořivé činnosti, objevovaly, zkoumaly a učily se.

Součástí našeho programu by měla být zejména motivace nejen dětí, ale i jejich rodin a celého kolektivu zaměstnanců mateřské školy. Chceme společně diskutovat, hodnotit a plánovat, vytvářet společné programy, akce, setkání. Společně se podílet na organizaci.